مهم‌ترین قله‌ها

 1. دماوند ۵۶۷۱ متر
 2. علم کوه ۴۸۵۰ متر
 3. سبلان ۴۸۱۱ متر
 4. هزار حدود ۴۵۰۰ متر
 5. دنا حدود ۴۴۵۰ متر
 6. زردکوه حدود ۴۲۵۰ متر
 7. اشترانکوه حدود ۴۲۵۰ متر
 8. شیرکوه حدود ۴۰۷۵ متر
 9. قالی کوه حدود ۴۰۵۰ متر
 10. تفتان ۴۰۲۵ متر
 11. نیزوا۳۸۱۰ متر
 12. سهند حدود ۳۷۰۰ متر
 13. الوند حدود ۳۷۰۰ متر
 14. میشو یا علمدار حدود ۳۰۰۰ متر
 15. پراو حدود ۳۳۵۷ متر
منبع : تاریخ و جغرافیا |ردبندی مهم ترین و بزرگترین قله ها در ایران
برچسب ها : حدود ۳۷۰۰ ,حدود ۴۲۵۰